Zidarski radovi


Jedan od važnijih trenutaka u adaptaciji kupaonice priprema je površina za polaganje keramike. Kada govorimo o zidarskim radovima u kupaonici, oni se u najvećoj mjeri svode na izvedbu obzida i zidanih pregrada, eventualne sanacije nakon rušenja i zamjene instalacija, unutrašnje žbukanje, te pripremu zidova i podova za postavu keramike.

Kvaliteta izvedbe zidarskih radova znatno utječe na radove koji slijede, a time i na troškove mogućih korekcija. Upravo smo zbog toga okupili kvalificirani tim zidara koji precizno i kvalitetno obavlja svaki zadatak.

 

 


Jedan od važnijih trenutaka u adaptaciji kupaonice priprema je površina za polaganje keramike. Zidane pregrade mogu se izvoditi od opeke, laganobetonskih blokova, staklene opeke, gipskartonskih ploča itd. – ovisno o fizikalnim i estetskim zahtjevima. Po svojim karakteristikama, takvi zidovi ne mogu biti nosivi, ali mogu znatno utjecati na doživljaj prostora u kojem se izvode. Naš je cilj svaku pojedinu grupu radova od početka odraditi što kvalitetnije, jer upravo je to nužno da bi se adaptacija izvela sistematski, bez dodatnih troškova i u predviđenom vremenu.

Jedan od važnijih trenutaka u adaptaciji kupaonice priprema je površina za polaganje keramike. Ravna i glatka izvedba podloge, pravilni kutevi i nagibi zida omogućuju estetski i tehnički kvalitetno polaganje keramičkih pločica, bez obzira na složenost zadatka.

Ako se zid ne oblaže, već slijede soboslikarski radovi, dobra izvedba zidarskih radova garantira brz rad soboslikara i visoku kvalitetu obavljenog posla.

{fshare}